Tie-Ups

  • Home
  • »
  • Skilling India

Job Placement Service

MTSTS have done tie-up with skilling India for job placements for student please register the below link for smart employment card

Skilling India

"स्किलिंग इंडिया"अंतर्गत नवं-तरुणांची कार्य-क्षमता वाढावी आणि त्यांचे योग्य प्रकारे करि यर घडावे या करिता नवं-नवीन उपक्रम राबविण्यात येतात. याच उपक्रमाचा भाग म्हणुन व आजच्या पिढीच्या सर्वांगीण विकासाकरिता, त्यांच्यातील असलेल्या कौशल्य गुणास वाव देणे, आधुनिक व्यावसाय व तांत्रिक शिक्षणाचा त्यांना लाभ मिळावा, तसेच सर्व प्रकारच्या खाजगी व सरकारी नोकर्यांबद्दलची माहिती त्यांच्या पर्यंत पोहोचावी, या दृष्टीने "स्मार्ट एम्प्लॉयमेंट कार्ड" उपलब्ध करून दिले आहे.

विद्यार्थ्यांना कार्ड घेण्याचे फायदे

  1. लाईफ टाइम वैध्यता
  2. महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या कौशल्य विकास, रोजगार व उदयोजकता संचालया अंतर्गत नोंदणी.
  3. कार्ड धारकांसाठी त्यांचा सर्वांगीण विकास होऊन, त्यांना योग्य रोजगार संधी मिळाव्या म्हणुन ५०० पेक्षा जास्त ऑन-लाईन तांत्रिक तसेच व्यावसायिक कोर्सेस. फ्री बेसिक कोर्सेस ई-लर्निंग माध्यमातून.
  4. रोजगार नियुक्तीतील प्रथम प्रक्रियेची पडताळणी.
  5. ऑन- लाईन प्रोफाईल व इंटरव्हुव सपोर्ट.
  6. उमेदवारातील असलेल्या कौशल्यगुणांचे योग्य मूल्यमापन व सरकार तसेच जागतिक मान्यता प्रमाणपत्र.
  7. स्कीलिंग इंडिया प्रमाणित उमेदवारास रोजगार मर्गदर्शन व उपलब्धता सपोर्ट.
For more information whatsapp message on - 9975327900 | or mail us on info@mtsts.org